459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Pocit knedlíku v krku

Popis pocitu knedlíku v krku

Fyziologie (jak to má fungovat)

Polykání je složitý a komplexní proces zahrnující přesun potravy z dutiny ústní přes hltan do jícnu a dále do žaludku. Je částečně ovládáno vůlí, částečně je reflexivní.

Polykání rozdělujeme na tři fáze, přičemž při první vědomě posuneme potravu do zadní části dutiny ústní, kde se tlakem na receptory automaticky spustí další fáze. V druhé fázi se uzavírá vstup do nosní dutiny a zastavuje se dýchání. Sousto pokračuje do hltanu. Při třetí fázi se soustu dostane z hltanu do jícnu, kde se díky svalstvu v jícnu posune až do žaludku.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Tento pocit nám navozuje zdání cizího tělesa v krku na rozhraní dutiny ústní, nosohltanu a hltanu. Pocit je popisován především při polykání a jeho příčiny mohou být různé. Někdy se mohou projevit i potíže s dýcháním.

Příčiny

Příznaky

Pocit cizího tělesa v krku, bolest v krku, poruchy, potíže s polykáním. Mohou se objevit i potíže s dýcháním (nedostatek dechu).

Komplikace

Náročné polykání, někdy spojené s obtížným dýcháním, může představovat pro člověka zejména psychický problém, kdy je nucen na problém myslet. Zároveň to může být jeden z příznaků většího problému, který je již nutno řešit léčbou.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

U problému tohoto charakteru je nezbytně nutné zjistit příčinu problému. Je-li psychická nebo způsobena jinou nemocí. Dlouhodobý "knedlík v krku" totiž může být znakem nějakého většího problém. A dle povahy hlavní příčiny je důležité přizpůsobit i léčbu.

(Informační zdroje stránky)